Back

Cicle formatiu de grau superior en desenvolupament d’aplicacions web

User Avatar
uoc
Free
182. Ciclo formativo de grado superior en desarrollo de aplicaciones web
Free

Objectius generals:

Configurar i explotar sistemes informàtics, adaptant la configuració lògica del sistema segons les necessitats d’ús i els criteris establerts.
Aplicar tècniques i procediments relacionats amb la seguretat en sistemes, serveis i aplicacions, complint el pla de seguretat.
Gestionar servidors d’aplicacions, adaptant la seva configuració en cada cas per a permetre el desplegament d’aplicacions web.
Gestionar bases de dades, interpretant el seu disseny lògic i verificant la integritat, consistència, seguretat i accessibilitat de les dades.
Desenvolupar aplicacions web amb accés a bases de dades utilitzant llenguatges, objectes d’accés i eines de mapatge adequats a les especificacions.
Integrar continguts en la lògica d’una aplicació web, desenvolupant components d’accés a les dades adequades a les especificacions.
Desenvolupar interfícies en aplicacions web d’acord amb un manual d’estil, utilitzant llenguatges de marques i estàndards web.
Desenvolupar components multimèdia per a la seva integració en aplicacions web, emprant eines específiques i seguint les especificacions establertes.

CARACTERÍSTIQUES DEL CURS

Modalitat: Online
Tipus: CFGM/CFGS
Durada: 2000h
Sector: Transversal

Course Features

  • Lectures 0
  • Quizzes 0
  • Duration Lifetime access
  • Skill level All levels
  • Students 0
  • Assessments Yes
CIDAI Cursos