Back

Enginyeria de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial

Free
180. Enginyeria de la seguretat informàtica i inteligència artificial
Free

Objectius generals:

Capacitat per projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en els àmbits de la seguretat informàtica i la intel·ligència artificial.
Capacitat per al modelatge matemàtic, el càlcul i la simulació en centres tecnològics i d’enginyeria d’empresa, particularment en tasques d’investigació, desenvolupament i innovació en àmbits relacionats amb la seguretat informàtica i la intel·ligència artificial.
Capacitat de comprendre i saber aplicar el funcionament i l’organització d’internet, les tecnologies i els protocols de xarxes de nova generació, els models de components, programari intermediari i serveis orientats a la privacitat i la seguretat informàtica.
Capacitat per dissenyar, desenvolupar, gestionar i avaluar mecanismes de certificació i garantia de seguretat en el tractament i accés a la informació en un sistema de processament local o distribuït.
Capacitat per dissenyar i avaluar les mesures de protecció de la seguretat i la privacitat de sistemes operatius i servidors, i aplicacions i sistemes basats en computació distribuïda.
Capacitat per comprendre i poder aplicar coneixements avançats de computació d’altes prestacions i mètodes numèrics o computacionals a problemes d’intel·ligència artificial relacionats amb xarxes neuronals i sistemes evolutius.
Capacitat per dissenyar i desenvolupar sistemes, aplicacions i serveis per a la protecció de la privacitat i la seguretat informàtica en sistemes ubics.
Capacitat per aplicar mètodes matemàtics, estadístics i d’intel·ligència artificial per modelar, dissenyar i desenvolupar aplicacions, serveis, sistemes intel·ligents i sistemes basats en el coneixement.
Capacitat per utilitzar i desenvolupar metodologies intel·ligents, tècniques d’intel·ligència artificial, programes d’ús específic, normes i estàndards de computació gràfica.
Capacitat per conceptualitzar, dissenyar, desenvolupar i avaluar la interacció persona-ordinador de productes, sistemes, aplicacions i serveis informàtics mitjançant tècniques avançades d’intel·ligència artificial.
Capacitat per a la creació i l’explotació d’entorns virtuals, i per a la creació, la gestió i la distribució de continguts multimèdia garantint la protecció de la privacitat i els drets d’autor mitjançant tècniques de seguretat informàtica i intel·ligència artificial.

CARACTERÍSTIQUES DEL CURS

Modalitat: Presencial i Online
Tipus: Màster oficial
Durada: 60 ECTS
Sector: Transversal
Localització: Tarragona

Course Features

  • Lectures 0
  • Quizzes 0
  • Duration Lifetime access
  • Skill level All levels
  • Students 0
  • Assessments Yes
CIDAI Cursos